Lidmaatschap

Contributiebedragen 2019
Jeugd t/m 12 – € 25
Junioren 13 t/m 15 – € 25
Junioren 16 t/m 17 – € 25 *1
Senioren 18 t/m 23 – € 35 *2
Senioren 24 en ouder – € 130 Volwaardig lidmaatschap

*1 hierbij hoort 2 keer een extra inspanning voor de vereniging en jeugd leveren.
*2 voor dit gereduceerde seniorentarief vragen wij 3 bardiensten te draaien en 2 keer een extra inspanning voor de vereniging en jeugd te leveren. Indien deze diensten niet geleverd worden, wordt het lidmaatschap omgezet naar een volwaardig lidmaatschap.

Senioren Korting
Nieuwe senior leden met een volwaardig lidmaatschap die later in het seizoen lid worden krijgen een korting die naar rato van het aantal verstreken maanden na 1 april volgens onderstaande staffel zal worden berekend :
• Senioren die na 1 juni lid worden € 10 korting
• Senioren die na 1 juli lid worden € 20 korting
• Senioren die na 1 augustus lid worden € 45 korting
• Senioren die na 1 september lid worden € 65 korting

Bardiensttoeslag
De factuur voor de contributie bevat voor de Seniorleden met een volwaardig lidmaatschap een toeslag van € 50,00. Dit bedrag dient als borg voor het vervullen van de bardiensten. Bij het voldoen van de bardiensten zal de borg aan het eind van het bardienstseizoen worden teruggestort.

Gezinslidmaatschap
Een gezinslidmaatschap is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
• Beide ouders moeten lid zijn van Het Westrak.
• Zij en het oudste kind betalen de normale contributie.
• Het tweede kind krijgt 50% korting.
• Het derde en volgende kind(eren) betaalt/betalen € 12,50 per persoon.

Betaling
Betaling van de contributie dient vóór 1 april te gebeuren per bank, volgens de factuur die u hiervoor zult ontvangen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 187 645 084

Tennisvereniging Het Westrak

Suisendijk 8
3255 LS Oude-Tonge